Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2023 gepubliceerd door Nieuwkoop. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-40347".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel duurzaamheidsmaatregelen monumenten gemeente Nieuwkoop 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nieuwkoop
Gebiedsmarkering (Gemeente) Nieuwkoop
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2023-01-01
Grondslag artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&lid=1&g=2022-10-01
Grondslag artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2022-10-01
Grondslag artikel 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.15&g=2022-10-01
Grondslag artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.18&g=2022-10-01
Grondslag Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2018]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR611889/1
Identifier gmb-2023-40347
Jaargang 2023
Maker Nieuwkoop
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-01-31
Publicatienummer 40347
Regeling CVDR691633_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-02-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel duurzaamheidsmaatregelen monumenten gemeente Nieuwkoop 2023
Uitgever Nieuwkoop

Op de kaart