Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-08-2023 gepubliceerd door Buren. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2023-370945".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouder
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Buren
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Buren (Gelderland)
Grondslag artikel 34 van de Wet op de kansspelen]|[1.0:c:BWBR0002469&artikel=34&g=2021-07-01
Grondslag titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.2&g=2023-01-01
Grondslag artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.1&g=2022-10-01
Grondslag artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.10&g=2022-10-01
Grondslag artikel 33 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=33&g=2022-01-01
Grondslag artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=4.2&g=2023-01-01
Grondslag artikel 6:2 lid 2 Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren;]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667149/2
Identifier gmb-2023-370945
Jaargang 2023
Maker Buren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-08-25
Publicatienummer 370945
Referentienummer Z.053412
Regeling CVDR700364_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-08-26
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Uitgever Buren

Op de kaart