Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2023 gepubliceerd door Delft. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-295920".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel urgentieverklaringen Delft 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Delft
Gebiedsmarkering (Gemeente) Delft
Grondslag Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&g=2022-01-01
Grondslag Huisvestingsverordening Delft 2023]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR697876/1
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2023-07-01
Identifier gmb-2023-295920
Jaargang 2023
Maker Delft
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-07-06
Publicatienummer 295920
Regeling CVDR698438_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-07-07
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel urgentieverklaringen Delft 2023
Uitgever Delft

Op de kaart