Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-2023 gepubliceerd door Baarn. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-249894".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarn
Gebiedsmarkering (Gemeente) Baarn
Grondslag artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen]|[1.0:c:BWBR0002320&artikel=65&g=2023-01-01
Grondslag artikel 231 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&g=2023-04-01
Grondslag artikel 244 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=244&g=2023-04-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2023-06-01
Identifier gmb-2023-249894
Jaargang 2023
Maker Baarn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-06-08
Publicatienummer 249894
Regeling CVDR697038_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-06-09
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Baarn 2023
Uitgever Baarn

Op de kaart