Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2023 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-221235".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzing toezichthouders Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Nijmegen
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2023-01-01
Grondslag artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.10&g=2023-04-19
Grondslag artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A14&g=2023-01-01
Grondslag Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022, art. 21]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691769/1
Grondslag Omgevingswet artikel 18.6]|[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html
Identifier gmb-2023-221235
Jaargang 2023
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-05-22
Publicatienummer 221235
Referentienummer Collegebesluit d.d. 16 mei 2023, nummer 4/14
Regeling CVDR696088_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-05-23
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Aanwijzing toezichthouders Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022
Uitgever Nijmegen

Op de kaart