Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-05-2023 gepubliceerd door Krimpen aan den IJssel. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2023-196173".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit DAEB Woningcorporatie QuaWonen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Krimpen aan den IJssel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland)
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2023-04-01
Grondslag Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie]|[https://wetten.overheid.nl/BWBV0001506/2013-07-01
Grondslag Vrijstellingsbesluit DAEB]|[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0021
Identifier gmb-2023-196173
Jaargang 2023
Maker Krimpen aan den IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/5.4/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-05-08
Publicatienummer 196173
Regeling CVDR695578_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-05-09
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit dienst van algemeen economisch belang (DAEB) Woningcorporatie QuaWonen
Uitgever Krimpen aan den IJssel

Op de kaart