Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-01-2023 gepubliceerd door Nijkerk. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2023-16607".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Regeling opvang ontheemden Oekraïne 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijkerk
Gebiedsmarkering (Gemeente) Nijkerk
Grondslag Regeling opvang ontheemden Oekraïne]|[https://wetten.overheid.nl/BWBR0046503/2022-12-01
Identifier gmb-2023-16607
Jaargang 2023
Maker Nijkerk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-01-17
Publicatienummer 16607
Referentienummer 1376467
Regeling CVDR691013_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-01-18
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Gemeente Nijkerk – beleidsregels Regeling opvang ontheemden Oekraïne 2023
Uitgever Nijkerk

Op de kaart