Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-2022 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-90492".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening onroerendezaakbelastingen 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Harlingen
Grondslag artikel 220 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220&g=2021-07-10
Grondslag artikel 220a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220a&g=2021-07-10
Grondslag artikel 220b van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220b&g=2021-07-10
Grondslag artikel 220c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220c&g=2021-07-10
Grondslag artikel 220d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220d&g=2021-07-10
Grondslag artikel 220e van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220e&g=2021-07-10
Grondslag artikel 220f van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220f&g=2021-07-10
Grondslag artikel 220h van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220h&g=2021-07-10
Identifier gmb-2022-90492
Jaargang 2022
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-03-01
Publicatienummer 90492
Regeling CVDR666031_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-09
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende zaakbelasting 2022 gemeente Harlingen
Uitgever Harlingen

Op de kaart