Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-2022 gepubliceerd door Vijfheerenlanden. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-90107".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening doelgroepen woningbouw huurwoningen gemeente Vijfheerenlanden 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vijfheerenlanden
Gebiedsmarkering (Gemeente) Vijfheerenlanden
Grondslag artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&lid=1&g=2022-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2022-01-01
Grondslag artikel 1.1.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.1.1&lid=1&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-90107
Jaargang 2022
Maker Vijfheerenlanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-03-01
Publicatienummer 90107
Referentienummer 229849
Regeling CVDR673619_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-02
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Doelgroepenverordening huurwoningen Vijfheerenlanden 2022
Uitgever Vijfheerenlanden

Op de kaart