Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-2022 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-89879".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Archiefverordening gemeente Harlingen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Harlingen
Grondslag artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995]|[1.0:c:BWBR0007376&artikel=30&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2022-01-01
Identifier gmb-2022-89879
Jaargang 2022
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-03-01
Publicatienummer 89879
Referentienummer 138539
Regeling CVDR673609_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-03-02
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Archiefverordening gemeente Harlingen 2021
Uitgever Harlingen

Op de kaart