Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-02-2022 gepubliceerd door Maashorst. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-88357".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel sluitingstijden en ontheffingen voor openbare inrichtingen en paracommerciële rechtspersonen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maashorst
Gebiedsmarkering (Gemeente) Maashorst
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2022-01-28
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2022-01-28
Grondslag Artikelen 6.5 lid 3, 2:27; 2:28, 2:29 en 2:30 en 2:30a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst (APV)]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR672359
Grondslag artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=4&lid=4&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-88357
Jaargang 2022
Maker Maashorst
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/3.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-02-25
Publicatienummer 88357
Referentienummer 1935-2022
Regeling CVDR673575_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-02-26
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel sluitingstijden en ontheffingen voor openbare inrichtingen en paracommerciële rechtspersonen
Uitgever Maashorst

Op de kaart