Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2022 gepubliceerd door Westerwolde. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-578097".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële problemen/schulden inwoners gemeente Westerwolde
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Westerwolde
Gebiedsmarkering (Gemeente) Westerwolde
Grondslag artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&lid=1&g=2022-11-05
Grondslag artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening]|[1.0:c:BWBR0031331&artikel=2&g=2022-01-01
Grondslag artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening]|[1.0:c:BWBR0031331&artikel=3&g=2022-01-01
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2022-12-22
Identifier gmb-2022-578097
Jaargang 2022
Maker Westerwolde
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-29
Publicatienummer 578097
Referentienummer Z/22/159234/D-439359
Regeling CVDR689832_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-01-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële problemen/schulden inwoners gemeente Westerwolde
Uitgever Westerwolde

Op de kaart