Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2022 gepubliceerd door Boxtel. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-573476".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Boxtel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Boxtel
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2022-11-05
Identifier gmb-2022-573476
Jaargang 2022
Maker Boxtel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.13/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-30
Publicatienummer 573476
Regeling CVDR392129_5
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-12-31
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Besluit van de raad van de gemeente Boxtel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012 (Wijziging Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012)
Uitgever Boxtel

Op de kaart