Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (Derde verzamelwijziging van de Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op de Huisvestingswet 2014, artikel 147 van de Gemeentewet en artikelen 2.6.2, 2.6.5, 2.5.3, 2.5.4, 3.3.11 en 3.9.4 Huisvestingsverordening Amsterdam 2020,

 

besluit:

 

Derde verzamelwijziging van de Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Artikel I

De Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 worden als volgt gewijzigd:

 

A. Hoofdstuk 1 Urgenties wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de aanhef van artikel 2 wordt na de zinsnede ‘‘hanteert de gemeente’’ ingevoegd ‘‘over het algemeen de volgende’’.

 • 2.

  In onderdeel 1 van artikel 2 wordt ‘‘Afspraak maken voor intake bij een Stadsloket’’ vervangen door “Invullen van de urgentiewijzer van de gemeente Amsterdam of screeningsgesprek bij het sociaal loket”.

 • 3.

  In onderdeel 2 van artikel 2 wordt “Intakegesprek bij een Stadsloket’’ vervangen door “Indienen van urgentie-aanvraag en documenten”.

 • 4.

  In Ad c), onderdeel 6 van artikel 3 wordt de zinsnede “alsmede inschrijfduur bij Woningnet van 13 jaar of meer, waarmee ook zonder urgentie ook een passende woning verkrijgbaar is’’ vervangen door “en 13 wachtpunten of meer”.

 • 5.

  In Ad c), onderdeel 7 van artikel 3 wordt de zinsnede “alsmede inschrijfduur bij Woningnet van 15 jaar of meer, waarmee zonder urgentie ook een passende woning verkrijgbaar is’’ vervangen door “en 15 wachtpunten of meer”.

 • 6.

  In Ad c) van artikel 3 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 7 door “;” een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 8.

   zich niet maximaal heeft ingespannen om zoekpunten te verkrijgen.

 • 7.

  In Ad i) van artikel 3 wordt onder vernummering van onderdeel 5 en 6 tot onderdeel 6 en 7 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • -

   de jaren waarbij een aanvrager en alle personen behorend tot zijn huishouden woonachtig waren in de voormalige gemeente Weesp worden ook meegeteld;

 • 8.

  In onderdeel b van artikel 4 komt de vierde gedachtestreep te luiden:

  • -

   een regeling voor budgetbeheer of inkomensbeheer bij team Fibu of een instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening (MaDi’s) erkend door de gemeente (Centram, Sezo, Doras, Civic, Dynamo, ABC Alliantie, Puur Zuid of Madi Zuidoost, Versa Papelaan 99 Weesp);

 • 9.

  In artikel 5 wordt na de zinsnede “een minimale tijd in Amsterdam” ingevoegd “of in de voormalige gemeente Weesp”.

 • 10.

  Onderdeel k van artikel 6 komt als volgt te luiden:

  • k.

   de eigen woning moet worden opgezegd of verkocht als de aanvrager een vervangende woning vindt.

 • 11.

  In artikel 8 wordt na de zinsnede “woonachtig moet zijn geweest in de zorgregio Amsterdam” ingevoegd “of in de voormalige gemeente Weesp”.

 • 12.

  In artikel 8, onderdeel a, wordt na de zinsnede “in Amsterdam” ingevoegd “of in de voormalige gemeente Weesp”.

B. In hoofdstuk 3 Stadsvernieuwingsurgentie bij sloop en renovatiecomplexen van corporaties en bij noodzakelijk bouwkundig onderhoud of herstel van particulier of privaat bezit, wordt artikel 2.1, tweede lid, onderdeel e vervangen door:

 • e.

  (indien aanwezig) het verslag van de laatste vergadering met de bewonerscommissie.

 

C. In hoofdstuk 6 Voorraadvergunningen wordt de tabel in artikel 5 vervangen door twee tabellen:

Stadsdeel/ stadsgebied

Wijk

Quotum omzettingsvergunning voor kamerverhuur

Quotum onttrekkingsvergunning voor bed & breakfast

Centrum

Haarlemmerbuurt

166

104

Centrum

Jordaan

274

197

Centrum

Grachtengordel-West

144

113

Centrum

Burgwallen-Nieuwe Zijde

69

99

Centrum

Burgwallen-Oude Zijde

72

90

Centrum

Nieuwmarkt/Lastage

175

122

Centrum

Grachtengordel-Zuid

116

104

Centrum

De Weteringschans

125

116

Centrum

Weesperbuurt/Plantage

122

68

Centrum

Oostelijke Eilanden/Kadijken

232

45

West

Havens-West

1

Voorheen Westelijk havengebied, geldt een quotum van totaal 15 voor Havens-West en Coenhaven/Minervahaven

West

Coenhaven/Minervahaven

0

Voorheen Westelijk havengebied, geldt een quotum van totaal 15 voor Havens-West en Coenhaven/Minervahaven

West

Sloterdijk-West

10

14

West

Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt

132

23

West

Houthavens

22

19

West

De Kolenkit

121

15

West

Landlust

161

34

West

Erasmuspark

46

18

West

Centrale Markt

48

15

West

Staatsliedenbuurt

157

40

West

Frederik Hendrikbuurt

99

25

West

Van Galenbuurt

29

15

West

Geuzenbuurt

71

19

West

Hoofdweg e.o.

62

19

West

Chassébuurt

100

18

West

Bellamybuurt

77

25

West

Da Costabuurt

88

34

West

Westindische Buurt

71

15

West

Van Lennepbuurt

86

26

West

Overtoomse Sluis

109

36

West

Helmersbuurt

124

44

West

Vondelbuurt

34

15

Nieuw -West

Sloterdijk Nieuw-West

2

13

Nieuw -West

Geuzenveld

304

30

Nieuw -West

Slotermeer-West

148

19

Nieuw -West

Slotermeer-Noordoost

92

15

Nieuw -West

Slotermeer-Zuidoost

87

18

Nieuw -West

Lutkemeer/Ookmeer

14

14

Nieuw -West

Middelveldsche Akerpolder

266

23

Nieuw -West

De Punt

85

14

Nieuw -West

Osdorp-Midden

278

14

Nieuw -West

Osdorp-Oost

296

15

Nieuw -West

Slotervaart-Noord

132

15

Nieuw -West

Overtoomse Veld

197

20

Nieuw -West

Slotervaart-Zuid

170

15

Nieuw -West

Westlandgracht

152

15

Nieuw -West

Sloter/Riekerpolder

277

28

Zuid

Hoofddorppleinbuurt

105

35

Zuid

Schinkelbuurt

45

14

Zuid

Willemspark

121

15

Zuid

Museumkwartier

279

57

Zuid

Oude Pijp

208

99

Zuid

Nieuwe Pijp

152

43

Zuid

Zuid Pijp

101

21

Zuid

Stadionbuurt

184

24

Zuid

Apollobuurt

187

20

Zuid

Scheldebuurt

320

28

Zuid

IJselbuurt

99

14

Zuid

Rijnbuurt

91

27

Zuid

Prinses Irenebuurt e.o.

32

14

Zuid

Zuidas

41

14

Zuid

Buitenveldert-West

307

20

Zuid

Buitenveldert-Oost

183

14

Oost

Oostelijk Havengebied

411

77

Oost

Weesperzijde

81

41

Oost

Oosterparkbuurt

162

27

Oost

Transvaalbuurt

133

20

Oost

Dapperbuurt

160

15

Oost

Indische Buurt-West

159

28

Oost

Indische Buurt-Oost

153

15

Oost

Zeeburgereiland/Bovendiep

48

21

Oost

IJburg-West

272

73

Oost

IJburg-Oost

0

14

Oost

IJburg-Zuid

138

15

Oost

Frankendael

142

15

Oost

Middenmeer

295

31

Oost

Betondorp

57

14

Oost

Omval/Overamstel

44

15

Noord

Oostzanerwerf

164

21

Noord

Noordelijke IJ-oevers-West

49

36

Noord

Tuindorp Oostzaan

163

34

Noord

Kadoelen

56

15

Noord

Banne Buiksloot

247

15

Noord

Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk

28

33

Noord

Elzenhagen

49

15

Noord

Buikslotermeer

220

14

Noord

Waterlandpleinbuurt

229

15

Noord

Volewijck

116

14

Noord

IJplein/Vogelbuurt

117

43

Noord

Tuindorp Buiksloot

23

14

Noord

Tuindorp Nieuwendam

31

14

Noord

Noordelijke IJ-oevers-Oost

3

14

Noord

Waterland

37

42

Weesp

Driemond

30

14

Weesp

Bloemendalerpolder

50

15

Weesp

Weesp-Noordwest

175

15

Weesp

Weesp Binnenstad/Zuid

113

15

Weesp

Aetsveld/Oostelijke Vechtoever

82

15

Zuidoost

Amstel III/Bullewijk

1

14

Zuidoost

Venserpolder

131

Voorheen Bijlmer Centrum, geldt een quotum van totaal 23 voor Venserpolder, Amsterdamse poort e.o. en H-buurt

Zuidoost

Amsterdamse Poort e.o.

98

Voorheen Bijlmer Centrum, geldt een quotum van totaal 23 voor Venserpolder, Amsterdamse poort e.o. en H-buurt

Zuidoost

H-buurt

142

Voorheen Bijlmer Centrum, geldt een quotum van totaal 23 voor Venserpolder, Amsterdamse poort e.o. en H-buurt

Zuidoost

Ganzenhoef e.o.

122

Voorheen Bijlmer Oost, geldt een quotum van totaal 28 voor Ganznehoef, Geerdinkhof/Kantershof , Bijlmer museum en K-buurt.

Zuidoost

Geerdinkhof/Kantershof

145

Voorheen Bijlmer Oost, geldt een quotum van totaal 28 voor Ganznehoef, Geerdinkhof/Kantershof , Bijlmer museum en K-buurt.

Zuidoost

Bijlmermuseum

151

Voorheen Bijlmer Oost, geldt een quotum van totaal 28 voor Ganznehoef, Geerdinkhof/Kantershof , Bijlmer museum en K-buurt.

Zuidoost

K-buurt

123

Voorheen Bijlmer Oost, geldt een quotum van totaal 28 voor Ganznehoef, Geerdinkhof/Kantershof , Bijlmer museum en K-buurt.

Zuidoost

Holendrecht

183

Voorheen Holendrecht/reigersbos, geldt een quotum van totaal 15 voor Holendrecht en Reigersbos

Zuidoost

Nellestein

76

14

Zuidoost

Reigersbos

161

Voorheen Holendrecht/reigersbos, geldt een quotum van totaal 15 voor Holendrecht en Reigersbos

Zuidoost

Gein

212

15

Totaal

13.880

3.212

 

D. Hoofdstuk 10 komt te luiden:

Hoofdstuk 10 Beroepsgroepenregeling

 

Artikel 1 Zorgfuncties waarop de voorrang van toepassing is

 • 1.

  Als uitwerking van artikel 2.5.3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 stellen burgemeester en wethouders op basis van de tekorten in werknemers de volgende functies in de zorg vast waar de voorrangsregeling op van toepassing is:

  • a.

   Verpleegkundige;

  • b.

   Verzorgende IG;

  • c.

   Gezinscoach jeugd;

  • d.

   Gezinsmanager jeugd;

  • e.

   Begeleider gehandicaptenzorg;

  • f.

   Doktersassistent;

  • g.

   Apothekersassistent;

  • h.

   Operatieassistent;

  • i.

   Praktijkondersteuner; of,

  • j.

   Anesthesiemedewerker.

 • De functies worden nader uitgewerkt in artikel 2.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid moet uit het arbeidscontract en functieomschrijving blijken dat de woningzoekende een functie vervult genoemd in het eerste lid.

Artikel 2 Nadere uitwerking zorgfuncties

 

a. Verpleegkundige:

 

Kern van de functie:

 • a.

  Het verplegen, verzorgen en begeleiden van patiënten in een ziekenhuis of zorginstelling;

 • b.

  het voeren van opname-en ontslaggesprekken;

 • c.

  het opstellen van het verpleegplan;

 • d.

  het begeleiden van patiënten en verwanten gedurende de opname;

 • e.

  het geven van informatie en instructies over het onderzoek, de behandeling en zelfzorg in de thuissituatie;

 • f.

  het verrichten van handelingen zoals subcutane intramusculair injecteren en het inbrengen van maagsondes;

 • g.

  het verrichten van handelingen zoals intraveneus injecteren en het inbrengen van infusen; en

 • h.

  het begeleiden van collega’s ten aanzien van verpleegkundige handelingen.

Referentiefuncties:

Ambulanceverpleegkundige, Dialyseverpleegkundige, intakeverpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige, kinderverpleegkundige, maag darm leververpleegkundige, obstetrie/gynaecologieverpleegkundige, regieverpleegkundige, senior verpleegkundige, verpleegkundige, verpleegkundige dagbehandeling/kort verblijf.

 

Opleidingsniveau : minimaal mbo 4

 

b. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG):

 

Verzorgende IG kan binnen Verpleeg-, en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Verzorgende verpleeg- en verzorgingshuizen

Kern van de functie:

 • a.

  Het verzorgen, begeleiden en verplegen van cliënten met somatische en/of psychische problematiek zoals psychogeriatrische cliënten;

 • b.

  het verrichten van verpleegtechnische handelingen zoals tracheacanule verzorging en katheteriseren;

 • c.

  het opstellen van een zorgplan in overleg met de cliënt en verwanten;

 • d.

  het coördineren en bewaken van de zorgverlening; en,

 • e.

  het geven van meer intensieve begeleiding aan cliënten, zoals psychosociale begeleiding in een terminaal stadium.

Opleidingsniveau : mbo 3

 

Verzorgende thuiszorg

Kern van de functie:

 • a.

  Het verzorgen, begeleiden en verplegen van cliënten thuis in situaties waarbij meer intensieve zorg en/of begeleiding nodig is;

 • b.

  het opstellen van een zorgplan in overleg met de cliënt en mantelzorgers;

 • c.

  het coördineren van de zorgverlening;

 • d.

  het begeleiden van de cliënt bij het zelfstandig verrichten van ADL-activiteiten en huishoudelijke werkzaamheden;

 • e.

  het verrichten van verpleegtechnische handelingen; en,

 • f.

  het geven van meer intensieve begeleiding aan cliënten, zoals begeleiding in een terminaalstadium.

Opleidingsniveau : mbo 3

 

c. Gezinscoach jeugd:

Kern van de functie:

 • a.

  Het geven van huishoudelijke ondersteuning;

 • b.

  het helpen bij financieel beheer;

 • c.

  het bieden van ondersteuning bij kind- en zelfzorg;

 • d.

  het geven van opvoedingsondersteuning;

 • e.

  het geven van educatie;

 • f.

  het geven van hulp bij het vinden van goede daginvulling;

 • g.

  (eventuele) orthopedagogische interventie;

 • h.

  aandacht voor psychische en/of verslavingsproblematiek;

 • i.

  het versterken van het netwerk; en,

 • j.

  het geven van begeleiding gericht op gedragsverandering.

Opleidingsniveau hbo ( Social Work , MWD, SPH, CMV, Psychologie, Pedagogiek)

 

d. Gezinsmanager jeugd:

Kern van de functie:

 • 1.

  Het coördineren en geven van hulpverlening voor gezinnen waarin onveiligheid speelt;

 • 2.

  Het, samen met het gezin/netwerk, opstellen en realiseren van een multidisciplinair plan van aanpak;

 • 3.

  Het afleggen van huisbezoeken, contact opnemen met andere hulpverlenende instanties, wijkagenten, scholen en het sociale netwerk van het gezin;

 • 4.

  Het optreden als wettelijke vertegenwoordiger van het kind;

 • 5.

  Het adviseren van de rechter en of andere instellingen over de gezin en de situatie van het kind; en,

 • 6.

  Het afleggen van verantwoording in de rechtbank.

Referentiefuncties:

Jeugdzorgwerker A, Jeugdzorgwerker 2, jeugdbeschermer of gezinsvoogd. De functienaam gezinsmanager wordt gebruikt door Jeugdbescherming, andere instellingen gebruiken de overige functienamen.

 

Opleidingsniveau hbo ( Social Work , MWD, SPH, CMV, Psychologie, Pedagogiek)

 

e. Begeleider gehandicaptenzorg:

Kern van de functie:

Het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking binnen een afdeling beschermd wonen.

 

Opleidingsniveau: mbo 3, 4 en HBO

 

f. Doktersassistent:

 

Kern van de functie:

 • a.

  Het plannen van afspraken en het daarbij inschatten van de urgentie van de hulpvraag;

 • b.

  het assisteren en ondersteunen van artsen bij onderzoeken en behandelingen; en,

 • c.

  het verrichten van administratieve en huishoudelijke werkzaamheden.

Opleidingsniveau : mbo 4

 

g. Apothekersassistent

 

Kern van de functie:

 • a.

  Het bewaken van de medicatie van patiënten;

 • b.

  het distribueren van geneesmiddelen; en,

 • c.

  het beheren van apotheek- en afdelingsvoorraden.

Opleidingsniveau : mbo 4

 

h. Operatieassistent

Kern van de functie:

 • a.

  Het voorbereiden van operatieve patiëntenzorg;

 • b.

  het instrumenteren tijdens operaties;

 • c.

  het assisteren tijdens operaties;

 • d.

  het omlopen tijdens operaties; en,

 • e.

  het verrichten van postoperatieve en overige werkzaamheden.

Opleidingsniveau : CZO opleiding

 

i. Praktijkondersteuner:

 

Onder de functie van praktijkondersteuner valt praktijkondersteuner somatiek en praktijkondersteuner GGZ.

 

Praktijkondersteuner somatiek

 

Kern van de functie:

 • a.

  Het inventariseren en analyseren van de medische-, verpleegkundige- of sociale problemen van de patiënt, waarbij sprake is van chronische- en / of complexe patiëntsituaties;

 • b.

  het op basis van anamnese en bevindingen doorverwijzen van de patiënt naar andere zorgverleners in de 1e lijn en, i.o.m. huisarts, naar de 2e lijn;

 • c.

  het in overleg met de patiënt opstellen van een zorgplan;

 • d.

  het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;

 • e.

  het geven van psychosociale begeleiding;

 • f.

  het zorgen voor afstemming en terugkoppeling aan de huisarts; en,

 • g.

  het adviseren over de best passende toedieningsvorm van door de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen.

Opleidingsniveau : hbo verpleegkunde of post hbo

 

Praktijkondersteuner GGZ

 

Kern van de functie:

 

 • a.

  Het behandelen van klachten, problemen en vragen op het gebied van psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek;

 • b.

  het differentiëren van de klacht naar aard en ernst;

 • c.

  het beoordelen van de noodzaak tot interventie of verwijzing;

 • d.

  het in overleg met de huisarts - vanuit een werkhypothese- genereren van een behandel-/ zorgplan en het definiëren van resultaten;

 • e.

  het uitvoeren van het behandelplan uit en het bewaken van het effect;

 • f.

  het onderhouden van contact met patiënten, familie, mantelzorgers, sleutelfiguren en andere professionals;

 • g.

  het verwerken van verkregen informatie o.a. bij het geven van voorlichting en advies en het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een zorgplan; en,

 • h.

  het initiëren en onderhouden van een constructief dialoog met de patiënt en het zorgdragen voor een verantwoorde besluitvorming.

Opleidingsniveau : hbo verpleegkunde of post hbo

 

j. Anesthesiemedewerker:

 

Kern van de functie:

 • a.

  Het voorbereiden van anesthesie en behandelingen;

 • b.

  het verrichten van anesthesiewerkzaamheden en medisch-technische handelingen;

 • c.

  het verlenen van medische ondersteuning op andere afdelingen; en,

 • d.

  het verrichten van overige werkzaamheden.

Opleidingsniveau: HBO

 

Artikel 3 Toewijzingsquotum

Voor het aanbieden van een woonruimte aan een kandidaat van de bemiddelingslijst als bedoeld in artikel 2.5.4, zesde tot en met het negende lid van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020, gelden de in de hieronder opgenomen toewijzingsquotum per beroepsgroep.

 

Beroepsgroep

Quotum

Zorg

44% van de woonruimten als bedoeld in artikel 2.5.3, eerste en tweede lid van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Onderwijs

34% van de woonruimten als bedoeld in artikel 2.5.3, eerste en tweede lid van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Politie

22% van de woonruimten als bedoeld in artikel 2.5.3, eerste en tweede lid van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

 

Artikel 4 Maximum aantal kandidaten bemiddelingslijst

Burgemeester en wethouder stellen het maximaal aantal kandidaten om doelmatig en passend woonruimten te bemiddelen als bedoeld in artikel 2.5.4, tiende lid op 500.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Derde verzamelwijziging van de Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 november 2022,

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Naar boven