Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2022 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-568480".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel 1e wijziging controleverordening gemeente Elburg 2015
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Elburg
Grondslag art. 213 Gemeentewet
Grondslag Besluit accountantscontrole decentrale overheden
Identifier gmb-2022-568480
Jaargang 2022
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-30
Publicatienummer 568480
Regeling CVDR393178_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Controleverordening gemeente Elburg 2015
Uitgever Elburg

Op de kaart