Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2022 gepubliceerd door Hillegom. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-567764".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Duurzaamheidslening Hillegom
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hillegom
Gebiedsmarkering (Gemeente) Hillegom
Grondslag artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&lid=1&g=2022-11-05
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2022-11-05
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2022-11-05
Identifier gmb-2022-567764
Jaargang 2022
Maker Hillegom
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.13/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-22
Publicatienummer 567764
Referentienummer Z-22-276869
Regeling CVDR687518_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-12-23
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening Duurzaamheidslening Hillegom
Uitgever Hillegom

Op de kaart