Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2022 gepubliceerd door Oisterwijk. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-548815".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels verruimde regeling huisvesting in het kader van mantelzorg (pré-mantelzorg)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Oisterwijk
Gebiedsmarkering (Gemeente) Oisterwijk
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2022-11-05
Identifier gmb-2022-548815
Jaargang 2022
Maker Oisterwijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-14
Publicatienummer 548815
Regeling CVDR685679_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-12-15
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels verruimde regeling huisvesting in het kader van mantelzorg (pré-mantelzorg)
Uitgever Oisterwijk

Op de kaart