Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2022 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-537629".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel cameragebruik
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Elburg
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2022-11-05
Grondslag Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653521/1
Grondslag artikel 4.81 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)]|[1.0:c:BWBR0044962&artikel=4.81&g=2021-07-01
Grondslag artikel 4.83 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)]|[1.0:c:BWBR0044962&artikel=4.83&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-537629
Jaargang 2022
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-05
Publicatienummer 537629
Regeling CVDR685171_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-12-03
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel cameragebruik
Uitgever Elburg

Op de kaart