Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag Reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een puntdak op de carport, Offenbachstraat 68, Eerbeek

Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere/ uitgebreide omgevingsvergunning, het realiseren van een puntdak op de carport, Offenbachstraat 68, Eerbeek.

 

 

Kenmerk: 2022-1571

Soort aanvraag: omgevingsvergunning

Procedure: Reguliere

Ontvangstdatum: 28-11-2022

Omschrijving: het realiseren van een puntdak op de carport

Locatie: Offenbachstraat 68, Eerbeek

 

Inzien aanvraag

 

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl. Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist.

De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

 

 

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven