Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2022 gepubliceerd door Kapelle. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-533330".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2023-01-02
Eindverantwoordelijke Kapelle
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Kapelle (Zeeland)
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2022-11-05
Grondslag artikel 7.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&artikel=7.1&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 92, eerste lid, van de Woningwet]|[1.0:c:BWBR0005181&artikel=92&lid=1&g=2022-05-01
Grondslag artikel 33 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=33&g=2022-01-01
Grondslag artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.10&lid=3&g=2022-10-01
Grondslag artikel 41 van de Alcoholwet]|[1.0:c:BWBR0002458&artikel=41&g=2022-08-15
Identifier gmb-2022-533330
Jaargang 2022
Maker Kapelle
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.12/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-01
Publicatienummer 533330
Regeling CVDR684944_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-12-02
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Uitgever Kapelle

Op de kaart