Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2022 gepubliceerd door Aalten. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-532261".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels briefadres Aalten 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Aalten
Gebiedsmarkering (Gemeente) Aalten
Grondslag artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=1.1&g=2022-10-22
Grondslag artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0034306&artikel=29&g=2022-10-22
Grondslag artikel 17 van de Regeling basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0034327&artikel=17&g=2022-10-22
Grondslag artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A84&g=2022-11-05
Identifier gmb-2022-532261
Jaargang 2022
Maker Aalten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-30
Publicatienummer 532261
Regeling CVDR684893_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-11-22
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels briefadres gemeente Aalten 2022
Uitgever Aalten

Op de kaart