Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2022 gepubliceerd door Ameland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-524623".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening forensenbelasting 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2024-01-01
Eindverantwoordelijke Ameland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Ameland
Grondslag artikel 223 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=223&g=2022-11-05
Identifier gmb-2022-524623
Jaargang 2022
Maker Ameland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-12-23
Publicatienummer 524623
Regeling CVDR684456_1
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2023
Startdatum 2023-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN F O R E N S E N B E L A S T I N G GEMEENTE A M E L A N D 2 0 2 3
Uitgever Ameland

Op de kaart