Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2022 gepubliceerd door Achtkarspelen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-521818".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel hinderlijke en gevaarlijke honden gemeente Achtkarspelen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Achtkarspelen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Achtkarspelen
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2022-11-05
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2022-11-05
Grondslag artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A21&g=2022-11-05
Grondslag artikel 5:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A31&lid=2&g=2022-11-05
Grondslag artikel 125 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=125&g=2022-11-05
Grondslag artikel 172 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=172&g=2022-11-05
Identifier gmb-2022-521818
Jaargang 2022
Maker Achtkarspelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-28
Publicatienummer 521818
Regeling CVDR684355_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-11-29
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel hinderlijke en gevaarlijke honden gemeente Achtkarspelen
Uitgever Achtkarspelen

Op de kaart