Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-11-2022 gepubliceerd door Goirle. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-514894".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Nota bodembeheer gemeenten regio Midden- en West Brabant
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Goirle
Gebiedsmarkering (Gemeente) Goirle
Grondslag Gemeentewet]|[https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2022-11-05/0
Identifier gmb-2022-514894
Jaargang 2022
Maker Goirle
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-18
Publicatienummer 514894
Referentienummer 2021-025695
Regeling CVDR684016_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-11-19
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Nota bodembeheer gemeenten Regio Midden- en West Brabant
Uitgever Goirle
Vastgesteld informatieobject dc-2022-88

Op de kaart