Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2022 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-511469".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening precariobelasting gemeente Utrecht 2023
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Gebiedsmarkering (Gemeente) Utrecht
Grondslag artikel 216 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=216&g=2022-11-05
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2022-11-05
Identifier gmb-2022-511469
Jaargang 2022
Maker Utrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-17
Publicatienummer 511469
Regeling CVDR683831_1
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting Jaarlijkse aanpassing tarieven Precariobelasting aan de inflatie
Startdatum 2023-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023 gemeente Utrecht
Uitgever Utrecht

Op de kaart