Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2022 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-511326".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit artikel 2:73 Apv - Verboden gebruik consumentenvuurwerk Vesting Elburg.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Elburg
Grondslag Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653521
Identifier gmb-2022-511326
Jaargang 2022
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-17
Publicatienummer 511326
Regeling CVDR683818_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-11-18
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit artikel 2:73 Apv Verboden gebruik consumenten- vuurwerk Vesting Elburg
Uitgever Elburg

Op de kaart