Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2022 gepubliceerd door Laren. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-507168".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Laren
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Laren
Gebiedsmarkering (Gemeente) Laren
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2022-11-05
Grondslag artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=15&g=2022-10-01
Grondslag artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=18&g=2022-10-01
Grondslag artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)]|[1.0:c:BWBR0004826&artikel=12&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-507168
Jaargang 2022
Maker Laren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-15
Publicatienummer 507168
Regeling CVDR683677_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-11-16
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Laren
Uitgever Laren

Op de kaart