Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-11-2022 gepubliceerd door Dijk en Waard. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-499481".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsplan gladheidsbestrijding Dijk en Waard
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dijk en Waard
Gebiedsmarkering (Gemeente) Dijk en Waard
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2022-08-01
Grondslag artikel 176, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek]|[1.0:c:BWBR0005289&artikel=176&lid=1&g=2022-10-01
Grondslag artikel 15 van de Wegenwet]|[1.0:c:BWBR0001948&artikel=15&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-499481
Jaargang 2022
Maker Dijk en Waard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.11/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-10
Publicatienummer 499481
Referentienummer 0000326486
Regeling CVDR683397_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-11-11
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsplan gladheidsbestrijding Dijk en Waard
Uitgever Dijk en Waard

Op de kaart