Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2022 gepubliceerd door Achtkarspelen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-497566".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Achtkarspelen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Achtkarspelen
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2022-10-01
Grondslag bijlage II van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&bijlage=II&g=2022-03-02
Identifier gmb-2022-497566
Jaargang 2022
Maker Achtkarspelen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.10/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-11-09
Publicatienummer 497566
Referentienummer S2021-09256
Regeling CVDR683348_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-11-10
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel pré-mantelzorgwoningen
Uitgever Achtkarspelen

Op de kaart