Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2022 gepubliceerd door Midden-Delfland. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-47626".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Kaart Aanbiedplekken buitengebied|exb-2022-6819
Bijlage Bijlage 2 Tabel II Buitengebied Schipluiden|exb-2022-6820
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Aanbiedlocaties minicontainers Buitengebied Schipluiden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Midden-Delfland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Midden-Delfland
Grondslag artikel 10.26 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.26&g=2022-01-01
Grondslag Artikel 10 Afvalstoffenverordening Midden-Delfland 2021]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR657825
Grondslag Artikel 7 lid a t/m g Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Midden Delfland 2021]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR661009
Grondslag afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=3.4&g=2022-01-28
Identifier gmb-2022-47626
Jaargang 2022
Maker Midden-Delfland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/3.16/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-02-04
Publicatienummer 47626
Referentienummer 7327
Regeling CVDR672416_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-02-05
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Gemeente Midden-Delfland - Aanwijzingsbesluit – Aanbiedlocaties minicontainers – Buitengebied Schipluiden
Uitgever Midden-Delfland

Op de kaart