Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2022 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-438052".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Súdwest-Fryslân (Fryslân)
Grondslag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR619964/3
Identifier gmb-2022-438052
Jaargang 2022
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.9/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-09-30
Publicatienummer 438052
Regeling CVDR681884_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-10-01
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas
Uitgever Súdwest-Fryslân

Op de kaart