Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-09-2022 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-427980".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Albrandswaard (Zuid-Holland)
Grondslag Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR655418/1
Grondslag artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht]|[1.0:c:BWBR0005381&artikel=2&g=2013-01-01
Identifier gmb-2022-427980
Jaargang 2022
Maker Albrandswaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.9/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-09-22
Publicatienummer 427980
Regeling CVDR681586_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-09-23
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR)
Uitgever Albrandswaard

Op de kaart