Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2022 gepubliceerd door Maasgouw. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-393033".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Maasgouw, eerste wijziging
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maasgouw
Gebiedsmarkering (Gemeente) Maasgouw
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2022-08-02
Grondslag artikel 35 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=35&g=2022-08-01
Identifier gmb-2022-393033
Jaargang 2022
Maker Maasgouw
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.7/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-09-01
Publicatienummer 393033
Regeling CVDR680956_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-09-02
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel Eenmalige energietoeslag gemeente Maasgouw 2022, eerste wijziging
Uitgever Maasgouw

Op de kaart