Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-08-2022 gepubliceerd door Duiven. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-383742".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidslijn heling voor opkopers en handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen gemeente Duiven
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Duiven
Gebiedsmarkering (Gemeente) Duiven
Grondslag Algemene plaatselijke verordening Duiven 2021]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667866/2
Grondslag artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht]|[1.0:c:BWBR0001854&artikel=437&lid=1&g=2022-07-01
Grondslag artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht]|[1.0:c:BWBR0005381&artikel=2&lid=2&g=2013-01-01
Identifier gmb-2022-383742
Jaargang 2022
Maker Duiven
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.7/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-08-26
Publicatienummer 383742
Regeling CVDR680796_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-08-27
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidslijn heling voor opkopers en handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen gemeente Duiven 2022
Uitgever Duiven

Op de kaart