Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-08-2022 gepubliceerd door Almelo. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-359612".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Overzichtskaart verbod op bedelarij|exb-2022-44937
Citeertitel Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Almelo
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemeente Almelo (Overijssel)
Grondslag artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR666357
Identifier gmb-2022-359612
Jaargang 2022
Maker Almelo
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.8/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-08-05
Publicatienummer 359612
Regeling CVDR680448_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-08-06
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022
Uitgever Almelo

Op de kaart