Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

 • 1.

  Het verbouwen van een voormalig commerciële ruimte met bovenwoning tot 2 grondgebonden woningen op de locatie Niersprinkstraat 89, 6461 AR (12.07.2022)

 • 2.

  Het bouwen van een buitenberging en het plaatsen van een tuinmuur als erfafscheiding op de locatie Constantijn-Eik 19A, 6465 BV (12.07.2022)

 • 3.

  Het bouwen van een aanbouw t.p.v. de bestaande serre op de locatie Kaalheidersteenweg 285, 6466 AE (12.07.2022)

 • 4.

  Het vervangen van het bestaande dak op de locatie Plein 15, 6466 GG (14.07.2022)

 • 5.

  Het plaatsen van een prefab garage op de locatie Nassaustraat 29, 6463 AS (14.07.2022)

 • 6.

  Het kappen van een kersenboom op de locatie Coumansstraat 2, 6466 EP (15.07.2022)

 • 7.

  Het tijdelijk plaatsen van 5 tiny houses op de locatie Broenkoel 1 t/m 5 (15.07.2022)

 • 8.

  Het tijdelijk plaatsen van vijf prefab units tbv een verhuurbedrijf op de locatie Roda JC Ring 4, 6466 NH (17.07.2022)

 • 9.

  Het vergroten van het bestaande woonhuis en het legaliseren van een dakkapel op de locatie Heiveldstraat 51, 6466 AG (17.07.2022)

 • 10.

  Het kappen van een boom op de locatie Heerlenersteenweg 32, 6467 CT (18.07.2022)

 • 11

  Het vergroten van een bestaande garage op de locatie Kaalheidersteenweg 205, 6466 AE (18.07.2022)

 • 12

  Het overkappen van een balkon op de locatie Gulperstraat 1E, 6461 HH (18.07.2022)

 • 13

  Het kappen van 4 sparren op de locatie Haanraderstraat 5, 6464 ER (18.07.2022)

 • 14

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Old Hickoryplein 2, 6461 EZ (18.07.2022)

 • 15

  Het kappen van een boom op de locatie Niersprinkstraat 95, 6461 AR (20.07.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

Een bezwaar schorst echter niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kerkrade, 27 juli 2022

Naar boven