Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2022 gepubliceerd door Lochem. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-330649".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht is vereist
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lochem
Gebiedsmarkering (Gemeente) Lochem
Grondslag artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=6.5&lid=3&g=2022-03-02
Identifier gmb-2022-330649
Jaargang 2022
Maker Lochem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.6/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-07-20
Publicatienummer 330649
Regeling CVDR679847_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-07-21
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht is vereist voor het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Uitgever Lochem

Op de kaart