Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2022 gepubliceerd door Culemborg. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-326443".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Verwerkingsregister algemene informatie|exb-2022-40639
Bijlage Bijlage 2 AVG verwerkingsregister|exb-2022-40640
Citeertitel Privacybeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Culemborg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Culemborg
Grondslag Algemene verordening gegevensbescherming]|[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
Grondslag Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming]|[1.0:c:BWBR0040940&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-326443
Jaargang 2022
Maker Culemborg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.6/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-07-18
Publicatienummer 326443
Referentienummer 322708/322788
Regeling CVDR679737_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-07-19
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Privacybeleid
Uitgever Culemborg

Op de kaart