Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2022 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-315176".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Bijlage Toelichting Beleidsregel|exb-2022-39193
Citeertitel Beleidsregel terugvordering gemeente Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Elburg
Grondslag artikel 4.81 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)]|[1.0:c:BWBR0044962&artikel=4.81&g=2021-07-01
Grondslag artikel 17 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=17&g=2022-07-01
Grondslag artikel 54 van de Wet werk en bijstand]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=54&g=2022-07-01
Grondslag artikel 58 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=58&g=2022-07-01
Grondslag artikel 60 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=60&g=2022-07-01
Grondslag artikel 61 van de Wet werk en bijstand]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=61&g=2022-07-01
Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&g=2022-07-01
Grondslag artikel 17 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers]|[1.0:c:BWBR0004044&artikel=17&g=2022-07-01
Grondslag artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers]|[1.0:c:BWBR0004044&artikel=25&g=2022-07-01
Grondslag artikel 26 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers]|[1.0:c:BWBR0004044&artikel=26&g=2022-07-01
Grondslag artikel 28 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers]|[1.0:c:BWBR0004044&artikel=28&g=2022-07-01
Grondslag artikel 17 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen]|[1.0:c:BWBR0004163&artikel=17&g=2022-07-01
Grondslag artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen]|[1.0:c:BWBR0004163&artikel=25&g=2022-07-01
Grondslag artikel 26 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen]|[1.0:c:BWBR0004163&artikel=26&g=2022-07-01
Grondslag artikel 28 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen]|[1.0:c:BWBR0004163&artikel=28&g=2022-07-01
Grondslag artikel 12 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=12&g=2022-07-01
Grondslag artikel 29 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=29&g=2022-07-01
Grondslag artikel 39 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=39&g=2022-07-01
Grondslag artikel 41 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=41&g=2022-07-01
Grondslag artikel 42 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=42&g=2022-07-01
Grondslag artikel 43 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=43&g=2022-07-01
Grondslag artikel 43a van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=43a&g=2022-07-01
Grondslag artikel 43b van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=43b&g=2022-07-01
Grondslag artikel 43c van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=43c&g=2022-07-01
Grondslag artikel 43d van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004]|[1.0:c:BWBR0015711&artikel=43d&g=2022-07-01
Grondslag Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR295227/1
Identifier gmb-2022-315176
Jaargang 2022
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.6/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-07-15
Publicatienummer 315176
Regeling CVDR679412_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-07-19
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Beleidsregel terugvordering gemeente Elburg
Uitgever Elburg

Op de kaart