Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2022 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-309576".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Bijlage Toelichting Beleidsregel|exb-2022-38319
Citeertitel Beleidsregel Studietoeslag gemeente Elburg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Elburg
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2022-05-01
Grondslag artikel 36b van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=36b&g=2022-07-01
Identifier gmb-2022-309576
Jaargang 2022
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-07-13
Publicatienummer 309576
Regeling CVDR679227_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-07-18
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel Studietoeslag gemeente Elburg
Uitgever Elburg

Op de kaart