Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2022 gepubliceerd door Bloemendaal. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-298536".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijsbesluit toezichthouders regionale prostitutie controle team
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bloemendaal
Gebiedsmarkering (Gemeente) Bloemendaal
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2022-05-01
Grondslag artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.10&g=2021-07-01
Grondslag artikel 92 van de Woningwet]|[1.0:c:BWBR0005181&artikel=92&g=2022-05-01
Grondslag artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=33&lid=1&g=2022-01-01
Grondslag artikel 7.1 van de Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&artikel=7.1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&artikel=7.2&g=2021-07-01
Grondslag artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=4.2&g=2022-03-01
Grondslag Algemene Plaatselijke Verordening Bloemendaal 2022]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR672764
Identifier gmb-2022-298536
Jaargang 2022
Maker Bloemendaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-07-01
Publicatienummer 298536
Referentienummer 2022003532
Regeling CVDR678855_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-07-02
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijsbesluit toezichthouders regionale prostitutie controle team
Uitgever Bloemendaal

Op de kaart