Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2022 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-296670".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Elburg
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2022-05-01
Grondslag artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A83&g=2022-05-01
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2022-05-01
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2022-05-01
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2022-05-01
Grondslag Algemene Subsidieverordening van de gemeente Elburg 2015]|[https://www.overheid.nl/beleid-en-regelgeving
Identifier gmb-2022-296670
Jaargang 2022
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-06-30
Publicatienummer 296670
Regeling CVDR678744_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-07-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Nadere regeling Stimulering Klimaatregelen Noord Veluwe
Uitgever Elburg

Op de kaart