Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2022 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-273149".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzing toezichthoudende personen op basis van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Rotterdam en gemeente Albrandswaard inzake inzet toezicht en handhaving in het havengebied
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Gebiedsmarkering (Gemeente) Albrandswaard
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2022-05-01
Grondslag Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2021]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR655418/1?&show-wti=false
Grondslag artikel 18.1a van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=18.1a&g=2022-05-01
Grondslag artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.10&lid=3&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-273149
Jaargang 2022
Maker Albrandswaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-06-16
Publicatienummer 273149
Referentienummer 517134
Regeling CVDR677961_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-17
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzing toezichthoudende personen op basis van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Rotterdam en gemeente Albrandswaard inzake inzet toezicht en handhaving in het havengebied
Uitgever Albrandswaard

Op de kaart