Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2022 gepubliceerd door Waalre. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-266031".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsnota beroep of bedrijf aan huis 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waalre
Gebiedsmarkering (Gemeente) Waalre
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2022-05-01
Identifier gmb-2022-266031
Jaargang 2022
Maker Waalre
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-06-13
Publicatienummer 266031
Regeling CVDR677798_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-14
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsnota beroep of bedrijf aan huis 2009
Uitgever Waalre

Op de kaart