Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2022 gepubliceerd door Waalre. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-265817".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleid kamerbewoning Waalre 2017
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waalre
Gebiedsmarkering (Gemeente) Waalre
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2022-05-01
Grondslag artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&lid=1&g=2021-07-01
Grondslag bijlage II van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&bijlage=II&g=2022-03-02
Identifier gmb-2022-265817
Jaargang 2022
Maker Waalre
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-06-13
Publicatienummer 265817
Regeling CVDR677786_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-14
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleid kamerbewoning Waalre 2017
Uitgever Waalre

Op de kaart