Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2022 gepubliceerd door Maasgouw. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-241816".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Citeertitel Nota Grondbeleid 2016 - 2020 en de Grondprijzennota 2016 – 2020 van de gemeente Maasgouw
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maasgouw
Gebiedsmarkering (Gemeente) Maasgouw
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2022-05-01
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2022-05-01
Grondslag Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&g=2021-07-01
Grondslag Besluit algemene regels ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0030378&g=2020-12-01
Grondslag Wet voorkeursrecht gemeenten]|[1.0:c:BWBR0003391&g=2021-07-01
Grondslag Onteigeningswet]|[1.0:c:BWBR0001842&g=2021-07-01
Identifier gmb-2022-241816
Jaargang 2022
Maker Maasgouw
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.4/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-06-02
Publicatienummer 241816
Regeling CVDR677168_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-03
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Nota Grondbeleid 2016 - 2020 en de Grondprijzennota 2016 – 2020 van de gemeente Maasgouw
Uitgever Maasgouw

Op de kaart