Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2022 gepubliceerd door Noord-Beveland. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-240912".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Kleinschalig houden van dieren Noord-Beveland 2010
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Beveland
Gebiedsmarkering (Gemeente) Noord-Beveland
Grondslag artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&lid=4&g=2022-05-01
Identifier gmb-2022-240912
Jaargang 2022
Maker Noord-Beveland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.4/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-05-27
Publicatienummer 240912
Referentienummer 2010.4818
Regeling CVDR677151_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-05-28
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel Kleinschalig houden van dieren Noord-Beveland 2010
Uitgever Noord-Beveland

Op de kaart