Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2022 gepubliceerd door Deventer. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2022-219147".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage bijlage 1 kaart Bergstraat |exb-2022-27775
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Deventer
Gebiedsmarkering (Gemeente) Deventer
Grondslag artikel 10.26 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.26&g=2022-05-01
Grondslag Afvalstoffenverordening gemeente Deventer]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR670661/1
Grondslag afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=3.4&g=2022-05-01
Identifier gmb-2022-219147
Jaargang 2022
Maker Deventer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.4/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-05-16
Publicatienummer 219147
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit tot aanwijzing locatie voor plaatsen inzamelvoorziening(Bergstraat)
Uitgever Deventer

Op de kaart