Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2022 gepubliceerd door Gemert-Bakel. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-208499".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Reactie college initiatiefvoorstel Tiny Houses|exb-2022-26451
Citeertitel Woonvisie 2020-2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemert-Bakel
Gebiedsmarkering (Gemeente) Gemert-Bakel
Grondslag artikel 147a, vierde lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147a&lid=4&g=2022-05-01
Identifier gmb-2022-208499
Jaargang 2022
Maker Gemert-Bakel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.4/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-05-10
Publicatienummer 208499
Referentienummer 89859-2021
Regeling CVDR664737_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-05-11
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Woonvisie 2020-2024
Uitgever Gemert-Bakel

Op de kaart