Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-01-2022 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type delegatie- of mandaatbesluit en heeft als identifier "gmb-2022-19203".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzings- en mandaatbesluit Toe- zichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Elburg 2022.
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Elburg
Grondslag artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=6.1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2022-01-01
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2022-01-01
Identifier gmb-2022-19203
Jaargang 2022
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB/1.16/xml/MC-DRP-DmBesluit-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2022-01-17
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 19203
Regeling CVDR671656_1
Startdatum 2022-01-18
Subrubriek delegatie- of mandaatbesluit
Taal nl
Titel Aanwijzings- en mandaatbesluit Toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);
Uitgever Elburg

Op de kaart